Need Help ?
Call: +977- 068520105

स्थानीय तहले कर्मचारी माग गर्ने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती:  

बागलुङ जिल्लास्थित स्थानीय तहहरूले तीन दिनभित्र संलग्न फाराम बमोजिमको ढाँचामा कर्मचारी माग गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयबाट पत्राचार भएकोले सोही अनुसार गर्नुहुन अनुरोध छ ।