Need Help ?
Call: +977- 068520105

विषय विज्ञको सूची २०७३

प्रकाशित मिती:  

जिल्ला शिक्षा कार्यालय बागलुङको मिति २०७३ जेष्ठ १२ गतेको निर्णय अनुसार शिक्षक छनोट प्रयोजनको लागि प्रकाशित विषय विज्ञको सूची २०७३