Need Help ?
Call: +977- 068520105

जि. शि. अ.

Kusma Raj Upadhaya

शिक्षाले व्यक्तिको बौद्धिक ज्ञान, अभिवृत्ति र सीप विकास गरी देशको चौतर्फी विकासको लागि सक्षम मानव संसाधन उत्पादनमा ठुलो टेवा दिन्छ । शिक्षाको जगको रुपमा रहेको विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउँदै दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको भूमिका र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
 
वैज्ञानिक, जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमद्वारा सुसंस्कृत र समुन्नत समाजको स्थापना र विकास गर्न मद्दत पुर्‍याउन आवश्यक समाज सापेक्षित, सान्दर्भिक गुणस्तरीय शिक्षाको विकास तथा विस्तार गर्नु जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्राथमिक दायित्व हो । 
 
हालको संघीय संरचना र प्रणाली अनुरूप शैक्षिक व्यवस्थाहरूको चुस्त संचालनमा ध्यान दिँदै अाअाफ्नो दायित्वलार्इ कार्यरूप दिने सवालमा खरो उत्रनु परेको छ ।