Need Help ?
Call: +977- 068520105

समाचार बिस्तारमा

जिल्लास्थित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलार्इ अाफ्नो छाप र लेटरप्याडमा समेत विद्यालयको कायम भएको नयाँ ठेगाना प्रयोग गर्न गराउन अनुरोध छ ।

जिल्लास्थित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलार्इ अाफ्नो छाप र लेटरप्याडमा समेत विद्यालयको कायम भएको नयाँ ठेगाना प्रयोग गर्न गराउन अनुरोध छ ।